Bøger / faglitteratur / lærebøger

Hvordan organisationer fungerer : en indføring i organisation og ledelse


Beskrivelse


En grundig indføring i centrale temaer og perspektiver inden for emnet. Teksten er spækket med eksempler, og der lægges vægt på at stimulere læseren til at reflektere over egne erfaringer med udgangspunkt i teorien. I denne 4. udgave er der lagt særlig vægt på at opdatere det faglige indhold med ny forskning i, hvilke konsekvenser IKT og digitalisering har for moderne organisationer.