Bøger / faglitteratur

Hvordan vi kan forhindre, at smerter bliver en vej til helvede


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 24. jan. 2013

af

af

Lis Pedersen

d. 24. jan. 2013

Denne bog henvender sig til sundhedspersonale i bred forstand og i særdeleshed til dem, der har klienter med kroniske smerter.

Forfatteren er psykolog, det er hendes første bog. Hen ved 600.000 danskere har så svære smerter, at de bliver hæmmet i deres hverdag, og der er mange, som tror, at det er hypokondri eller psykisk betinget. Første kapitel handler om smertens betydning for patienten, socialt og psykisk. De næste kapitler handler om smertens fysiologi og om de kroniske smertelidelser, gigtlidelser, knogleskørhed, fibromyalgi, piskesmæld etc. Desuden beskrives den fysiologiske og den psykosociale side, som begge er til stede i alle tilfælde. I næste afsnit er behandlingen af smerterne fokuspunkt, det gælder både medicinsk behandling, fysioterapi, akupunktur, blokader, kiropraktik og kirurgi og psykologi, herunder kognitiv adfærdsterapi og ACT (Acceptance and commitment therapy). Eckhart Tolles tanker (Nuets kraft, 2008) kan også bruges som middel til at leve med smerten. Sproget er ikke specielt fagsprog, men alligevel noget vanskeligt. En række cases letter læsningen.

Kroniske smerter, 2011 er mest henvendt til patienterne ligesom Smertehåndtering, 2008, mens Skjulte lidelser, 2009 er henvendt til behandlerne. Men der er ikke en bog, der behandler smerterne så bredt for behandlere som den foreliggende.

Det er en god indføring i smertepatientens situation og behandlingsformerne, der her præsenteres, og med det store antal smerteramte, der er i dag, fortjener bogen stor udbredelse.