Bøger / faglitteratur / bibliografier

Hvorfor har vi lønforskelle mellem kvinder og mænd? : en antologi om ligeløn i Danmark


Beskrivelse


Udgangspunktet for denne antologi er, at SFI i 2008 offentliggjorde en undersøgelse, der viste, at lønforskellen mellem mænd og kvinder på det danske arbejdsmarked er på knap 20 pct. Denne forskel har stort set ikke ændret sig de sidste 10 år. Dette får os til at stille spørgsmålet om, hvad denne lønforskel skyldes. Formålet med denne antologi er at præsentere en palet af forskellige svar på dette spørgsmål. De forskellige svar repræsenterer forskellige - omend ikke alle - synsvinkler, og vi håber således, at antologien giver et indblik i, hvor komplekst området er.