Bøger / faglitteratur

I anledning af : kasualierne mellem levet liv og forkyndelse


Beskrivelse


Lektor Ulla Morre Bidstrup, Præsternes Efteruddannelse, giver i bogen - I anledning af?? adskillige forslag til nye kirkelige handlinger i vores livsforløb og til nye anlednings-gudstjenester i årets løb. Det gør hun med afsæt i tesen om, at de kirkelige handlinger (kasualierne) ikke kun markerer overgange i forskellige livsfaser, men skal ses som orienteringsritualer, hvor mennesker i afgørende øjeblikke i deres liv kommer for at orientere sig efter kristendommen. Bogen introducerer begrebet "kasualier" som gudstjenester med en særlig anledning i det levede liv, samtidig med at der bliver gjort rede for, hvad det betyder for den moderne dansker at gå i kirke med en - anledning?. Bogen giver også inspiration til, hvordan man som præst kan skrive taler til de kirkelige handlinger som f.eks. vielse og begravelse, således at det bliver klart, at Gud til stadighed virker i vores liv. Om forfatterenUlla Morre Bidstrup har været sognepræst på landet og i byen gennem 13 år. Som lektor på Folkekirkens Uddannelsesinstitutioner underviser hun kommende og fungerende præster - bl.a. i arbejdet med kasualierne. Hun blev i 2011 ph.d. på en afhandling om kasualierne, hvor også den tyske tænkning på området er integreret.

Anmeldelser (2)


Kristeligt dagblad

d. 2. jan. 2013

af

af

Kristian Østergaard

d. 2. jan. 2013


Præsteforeningens blad

Årg. 103, nr. 3 (2013)

af

af

Anders Kjærsig

Årg. 103, nr. 3 (2013)