Bøger / faglitteratur

I begyndelsen var opdragelsen


Beskrivelse


En redegørelse for den "sorte" pædagogik, d.v.s. den meget autoritære, samt en beskrivelse af tre menneskers barndom, en narkomans, en politisk leder (Adolf Hitler) og en barnemorder, som eksempel på, hvordan denne opdragelsesform giver anledning til fejludvikling.

Anmeldelser (17)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Hanne Brøbeck

d. 18. dec. 2018

Alice Miller er en schweizisk psykoanalytiker, hun har på dansk tidligere fået udgivet Det selvudslettende barn. Foreliggende bog falder i to afsnit. Først en redegørelse for den »sorte«pædagogik via gengivelse og kommentering af tyske pædagogiske skrifter fra de sidste 200 år, der viser den autoritære opdragers rolle, men tillige afslører den manipulering, man skønnede nødvendigfor at nå målet: det velafrettede barn. I bogens andet afsnit viser Alice Miller, via en grundig redegørelse for tre meget forskellige udviklingsmønstre, hvordan en sådan opdragelsesform, ellerdens reminiscenser, giver anledning til fejludvikling. Af de tre eksempler kender man de to, nemlig Christiane F., der vender hadet indad og ødelægger sig selv, og Hitler, der rettede sindestruktionstrang udad. Det tredie eksempel drejer sig om en børnemishandler. Det er en i mange henseender rystende bog, hvis veldokumenterede og harmfulde fremlæggelse af børns vilkår ogmuligheder må interessere langt ud over densnævre fagkreds af pædagoger m.v., som den naturligvis i første række henvender sig til. Forholdsvis let at læse, alle citater er eksempelvis oversat.Få, men præcise litteraturhenvisninger.


Psyke & logos

årg 6, nr 2 (1985)

af

af

Ole Andkjær Olsen

årg 6, nr 2 (1985)


Nordisk psykologi

vol 38, nr 2 (1986)

af

vol 38, nr 2 (1986)


Jydske tidende

d. 12. dec. 1987

af

af

Eskild Bram

d. 12. dec. 1987


Information

d. 15. mar. 1985

af

af

Finn Abrahamowitz

d. 15. mar. 1985


Dansk pædagogisk tidsskrift

årg 36, nr 2 (1988)

af

af

Jan Kampmann

årg 36, nr 2 (1988)


Social revy

årg 3, nr 2 (1985)

af

af

Ole Lindboe

årg 3, nr 2 (1985)


Aalborg stiftstidende

d. 7. jan. 1985

af

af

Hans Jørn Christensen

d. 7. jan. 1985


Kristeligt dagblad

d. 9. jan. 1985

af

af

Jens Andersen

d. 9. jan. 1985


Politiken

d. 5. jan. 1985

af

af

Lone Spanheimer

d. 5. jan. 1985


Aktuelt

d. 23. jan. 1985

af

af

Svend Heinild

d. 23. jan. 1985


Dansk psykolog nyt

årg 39, nr 5 (1985)

af

af

Hanne Hostrup Larsen

årg 39, nr 5 (1985)


Land & folk

d. 19. nov. 1985

af

af

Ingrid Leth

d. 19. nov. 1985


Berlingske tidende

d. 12. dec. 1984

af

af

Jens J. Kjærgaard

d. 12. dec. 1984


Berlingske tidende

d. 13. jan. 1985

af

af

Jens J. Kjærgaard

d. 13. jan. 1985


Sygeplejersken

årg 88, nr 1 (1988)

af

af

Hans Lyndrup

årg 88, nr 1 (1988)


Folkeskolen

årg 103, nr 22 (1986)

af

af

Ole Varming

årg 103, nr 22 (1986)