Bøger / faglitteratur / bibelfortolkninger

I er alle én : gode nyheder til mænd og kvinder


Beskrivelse


Kristendommen angives ofte som havende et yderst konservativt blik på køn, men Jesus udfordrede selv samfundets sexisme og kønsstereotyper, hvilket denne bog anbefaler, at vi drager indsigt af. Til læsere med interesse for køn og religion.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 11. feb. 2022

af

af

Peter Holm Rasmussen

d. 11. feb. 2022

Kristendommen angives ofte som havende et yderst konservativt blik på køn, men Jesus udfordrede selv samfundets sexisme og kønsstereotyper, hvilket denne bog anbefaler, at vi drager indsigt af. Til læsere med interesse for køn og religion.

Jesus myndiggjorde kvinderne i sine samtaler og gav kvinderne lov til at være "menneske først, kvinde så", som Anna Kiel skriver i forordet. Men det kan være svært at se konsekvensen af historisk og teologisk, hvor kristendommen, dens fortolkere og teologer ofte har været forfalden til en kønsstereotyp opfattelse af mennesket. Vi forfalder, skriver Munk, ofte til en dualitetstanke om, hvordan mænd skal være og hvordan kvinder skal være, men kristendommen sætter, eller burde sætte, fokus på, hvordan et menneske, ikke et køn, skal være. Bogen skildrer Bibelens og den teologiske optik på forholdet mellem kønnene. Sidste del, før epilogen, handler om, hvad Bibelen og den efterfølgende tradition siger om kvindelige præster. Epilogen samler trådene op og leder frem til to appendikser, der dykker ned i i udvalgte bibeltekster.

En meget velovervejet, sober og klog bog, der indbyder til dialog og samtale. Samtidig får man et utroligt godt overblik over emnet. Den er godt struktureret og velfunderet i sin selektion af kilder og tekster og vil egne sig fortræffeligt til studiegrupper.

Vil man læse en meget indflydelsesrig bog med det diametralt modsatte synspunkt er det Født vild : det maskuline hjerte.Informationer og udgaver