Bøger / faglitteratur

I øjenhøjde med den voldsudsatte


Beskrivelse


Konkrete anvisninger og baggrundsviden til professionelle med henblik på at de kan blive bedre til at hjælpe ofre for partnervold og bl.a. hjælpe dem til at genvinde selvrespekt og selvværd.