Bøger / faglitteratur

I terrorens skygge


Beskrivelse


Med 11. september som afsæt og dominerende omdrejningspunkt diskuteres i hvilken forstand terroren og terrorbekæmpelsen spejles som hinandens skygger, og mere generelt hvordan begge bidrager til at gøre livet i terrorens skygge stadigt mere uudholdeligt.

Anmeldelser (7)


Bibliotekernes vurdering

d. 22. nov. 2004

af

af

Bent Birk Kristensen

d. 22. nov. 2004

En bog om 11. september og det at leve i terrorens skygge i dobbelt forstand: terroren skabte kampen mod terror som et altomfattende sikkerhedspolitisk tiltag, men bekæmpelsen af terror er også med til at skabe terroren som et allestedsnærværende fænomen - som en skygge i alle livets forhold. Bogen er ikke en konkret beskrivelse af 11. september og hvad der skete. Den har en akademisk tilgang til sit emne og forsøger at forklare ikke så meget hvad der skete den 11. september, snarere hvad der skete med den 11. september, som et udtryk for datoens sakrosankte betydning. At fortolke og forklare begivenhederne sker bl.a. på baggrund af teorier om netværkssamfund og imperialisme, konsekvenser og perspektiver af 11. september for politisk virksomhed og etablering af lejre, selvvalgte eller tvungne, som udtryk for usikkerhed og utryghed. Forfatterne ser bogen som bidrag til en bredere samfundsmæssig debat. Der henvises flittigt til forskere, filosoffer, samfundsteoretikere m.v., og dele af bogen har i redigeret form været publiceret tidligere. Forfatterne er henholdsvis arkitekt og forskningsadjunkt ved Aarhus Universitet.


Slagmark

Nr. 44 (2005)

af

af

Mikkel Thorup

Nr. 44 (2005)


Politica

Årg. 37, nr. 3 (2005)

af

af

Søren Hviid Pedersen

Årg. 37, nr. 3 (2005)


Filosofi

2005, nr. 1

af

af

Steen Nepper Larsen

2005, nr. 1