Bøger / faglitteratur

Idræt i øjenhøjde : inspirations- og vejledningsmateriale målrettet børn og unge med synsnedsættelses deltagelse i idræt i grundskolen


Beskrivelse


Forlagets beskrivelse: Den nye vejledning ”Idræt i øjenhøjde” indeholder vejlednings- og inspirationsmateriale til idrætslærere og andre, der underviser elever med synsnedsættelse i idræt i grundskolen. Vejledningen er den første af flere delleverancer i NNS, det nationale netværks- og samarbejdsprojekt på børnesynsområdet. I projekt NNS, organiseret i DTHS (Danske Tale-, Høre- og Synsinstitutioner), samarbejder lokale synsrådgivninger, interesseorganisationer, Institut for Blinde og Svagsynede (IBOS) og Synscenter Refsnæs om at udarbejde en national vejledning, der skal bidrage til en styrket inklusion, dannelse og livskvalitet for børn og unge med synsnedsættelse. Den nationale vejledning består af en opsamling og systematisering af synskonsulenternes erfaring og viden, kvalitative interviews med forældre og fagpersoner fra dagtilbud og grundskole samt systematiske litteratursøgninger. ”Idræt i øjenhøjde” er første delleverance af den nationale vejl edning, som kommer til at indeholde vejlednings- og inspirationsmateriale til specifikke fag, herunder idræt, dansk, matematik og naturfag, samt til de udvidede læringsmål, såsom Hjælpemidler, Almindelig Daglig Levevis (ADL) og Orientering og mobility. Se modellen ”De udvidede læringsmål for børn og unge med synsnedsættelse” (https://synref.dk/fileadmin/user_upload/documents/Projekter/Puslespilsmodel_-_De_formelle_laeringsmaal.pdf). I projekt NNS er der fokus på, at vejlednings- og inspirationsmaterialet er praksisorienteret og kan bruges af fagpersoner i de lokale dagtilbud og folkeskoler. Dette har også været fokus under udarbejdelsen af ”Idræt i øjenhøjde”. [[”Vejledningen ”Idræt i øjenhøjde” giver mening, fordi den er håndgribelig. Den beskriver mange af de scenarier, man kommer ud for med et barn med synsnedsættelse i idrætsundervisningen og giver idrætslæreren mulighed for at få ”her og nu” vejledning i en travl hverdag, hvor der ikke alt id er tid til at ringe til synskonsulenten. Vejledningen er enkel på trods af, at den indeholder specialiseret viden. Der er ikke brugt krudt på lange teorier, men i stedet indeholder den eksempler og nyttig viden, der er lige til at labbe i sig”. – Anders Dolleris, Synskonsulent ved CKU Skive – Viborg og deltager i projekt NNS.]]. Til udarbejdelsen af ”Idræt i øjenhøjde” har Synscenter Refsnæs modtaget puljemidler fra Undervisningsministeriets pulje ”Pulje til undervisning i idræt og bevægelse for børn og unge med handicap i grundskolen”. Læs mere om projekt NNS og den nationale vejledning på Synscenter Refsnæs’ hjemmeside eller følg os på LinkedIn og Facebook for løbende opdateringer om projektet. Har du spørgsmål eller kommentarer til projektet kan du kontakte projektleder Berit Houmølle på mobil: 60 62 11 15 eller e-mail: behl@regionsjaelland.dk.