Bøger / faglitteratur / vejledninger

Idræt og bevægelse i SFO


Beskrivelse


Med udgangspunkt i bl.a. bevægelsespraksis gives en række forslag til hvordan det pædagogiske personale kan arbejde målrettet og sundhedsfremmende med fokus på børns bevægelsesglæde, trivsel og fysiske udfoldelse.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 29. sep. 2009

af

af

Kirsten Thorning Thagaard

d. 29. sep. 2009

Bogen henvender sig primært til pædagoger i skolefritidsordninger.

Med udgangspunkt i teoretiske og didaktiske overvejelser ud fra en konkret praksis giver forfatterne idéer, forslag og anvisninger til, hvordan SFO-pædagoger kan arbejde målrettet med børns bevægelsesglæde, trivsel og fysiske udfoldelse målrettet børn fra 5 til 9 år. Ud fra devisen at det skal være sjovt at bevæge sig, er der inspiration til det pædagogisk målrettede arbejde og samarbejde med sjove, inspirerende og udfordrende idrætslege. Legene kan danne udgangspunkt for idræt og bevægelse i SFO som en social og involverende aktivitet - også i samarbejde med skolen. Der er 12 lege med forslag til variationer. Nogle af legene skal leges indendørs i fx en gymnastiksal, mens andre også kan leges udendørs. I bogens bilag findes en værktøjsmodel til udvikling af aktiviteter. Bogen har mange fotocollager og stregtegninger med glade børn i bevægelse. Forfatterne er henholdsvis SFO-leder og lektor i idræt ved pædagoguddannelsen.

Der findes flere bøger om bevægelseslege, fx Børn i bevægelse : bevægelsesaktiviteter og leg med de 5-9 årige, 2007, men ikke en tilsvarende pædagogisk udgivelse med overblik over den praktiske og teoretiske tilrettelæggelse af idræt og bevægelse i SFO.

Denne inspirerende bog kan give pædagoger materiale og idéer til arbejdet med en fysisk aktiv og sundhedsfremmende kultur i SFO.