Bøger / faglitteratur

Idræt


Beskrivelse


Argumenterer for nødvendigheden af at anlægge et læremiddelperspektiv på idrætsfaget med eksempler på og redskaber til at anlægge et sådant perspektiv.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 23. nov. 2012

af

af

Kirsten Thorning Thagaard

d. 23. nov. 2012

En fagdidaktisk bog om idræt i serien Mål og midler, som henvender sig til idrætslærere og linjefagsstuderende på læreruddannelsen.

På grundlag af et udviklingsprojekt undersøger bogen idrætsfaget ift. læreplaner og læremidler. Efter et grundigt forord med en overordnet præsentation af faget, følger fire afsnit - for overskuelighedens skyld - med hver sin farve: En historisk gennemgang med analyser af læreplaner, analyser af idematerialer til læreren og udvalgte læremidler, perspektiveringer af fagets praksis og til slut arbejdsspørgsmål til at sætte de forskellige analyser i perspektiv og spil. Bogen må anses for et væsentligt bidrag til læreruddannelsens didaktik. Men også den erfarne lærer vil i fx fagudvalget kunne bruge bogen som inspiration til en bevidstgørelse af læremiddelbegrebet og brugen af de forskellige typer indenfor faget og på denne måde beskrive og diskutere fagets berettigelse. Teksten er sat i to spalter med underkapitler, arbejdsspørgsmål og diagrammer. Bogen slutter med en grundig litteraturliste/referencer.

Bogen relaterer sig til grundbogen indenfor idrætslæreruddannelsen, Idrættens ABC, redigeret i 2005, som den vil være et værdifuldt supplement til.

En fagdidaktisk bog for idrætslærere og lærerstuderende om de læremidler, som idrætsfaget rummer med henblik på indhold, planlægning og metode. En betydningsfuld bog, som på fornem vis lægger op til en beskrivelse af fagets berettigelse.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 25. jan. 2013

af

af

Gunnar Green

d. 25. jan. 2013