Bøger / faglitteratur / erindringer

Illegale transporter på Øresund : autentisk beretning om tyskernes internering af danske soldater og om flygtningetransporter til Sverige


Beskrivelse


Forfatteren (f. 1924), der var frihedskæmper, beretter om sine oplevelser under 2. verdenskrig i perioden fra august 1943 frem til juli 1944, hvor hele hans familie var involveret i illegale tranporter af flygtninge til Sverige.