Bøger

Implementering af beskæftigelsespolitik i Danmark : Et litteraturstudie


Beskrivelse


I fem temaer præsenterer rapporten en række forhold, der har betydning for, hvordan beskæftigelsespolitikkens implementering forløber og med hvilke resultater. De fem temaer er politikformulering, central styring og inter-organisatoriske forhold, lokal ledelse og intra-organisatoriske forhold, frontlinjemedarbejderne og målgruppens betydning. Derudover fremhæver rapporten en række vigtige spørgsmål og temaer, der fortsat er underbelyste i den eksisterende litteratur. Det drejer sig bl.a. om betydningen af statslige styringsinstrumenter og lokale ledelsesstile, og om forskelle mellem sagsbehandlere har betydning for borgernes situation i forhold til arbejdsmarkedet. Rapportens målgruppe er forskere, praktikere og andre som beskæftiger sig med implementering af politik i Danmark.