Bøger / faglitteratur

Implementering af politik


Beskrivelse


Denne bog belyser implementeringen af offentlig politik. Det kan være iværksættelse af lovgivning eller af andre politiske beslutninger, fx de som træffes af kommunalbestyrelser. Implementering af politik er ingenlunde nogen let opgave. Det er en politisk proces, der ofte foregår i et samspil mellem mange forskellige aktører med forskellige interesser. Det være sig både myndigheder og interesseorganisationer. Bogen er skrevet med henblik på undervisning i offentlig forvaltning eller offentlig politik på universiteter og professionshøjskoler. Bogen lægger vægt på både teori og empiri. Der er dog valgt en fremstillingsform, som ikke kræver nævneværdige forkundskaber.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 15. sep. 2008

af

af

Finn Windfeldt Hansen

d. 15. sep. 2008

Med sin indføring i politik-"aflevering" og offentlig forvaltning i forbindelse hermed en bog med appel til studerende ved universiteter, professionshøjskoler m.v., men andre interesserede, fx politikere og embedsmænd fra stat, region og kommune kan også læse med! En bog der signalerer og indfrier forventninger om faglig tyngde.

Forfatternes, Søren C. Winter og Vibeke Lehmann Nielsen, tese er at politik-implementering undertiden får et andet liv end oprindelig tiltænkt af opdragsgiverne, idet implementørerne, "markarbejderne", ofte besidder autonome værdier og/eller viden og holdninger der påvirker det endelige facit i en anden retning end oprindelig tilsigtet. Et interessant emne der behandles indgående i bogens otte kapitler hvori der undervejs også rettes fokus mod delemner som politikdesign, myndigheder og organisationers rolle, "markarbejdernes" rolle som beslutningstagere og afledte effekter af "gabet" mellem beslutning og resultat.

Søren C. Winter udgav i 1994 Implementering og effektivitet som nu afløses af denne. Der er et vist overlap med en nu mere grundig teoretisk og empirisk tilgang til emnet, til gengæld er problemstillinger vedrørende effektivitet og evaluering nedtonet. Anden litteratur om emnet, se fx Jens Peter Frølund Thomsens Politik i det moderne samfund, 2008.

En udgivelse der med fokus på visse stræk af den politiske proces tilbyder sig med en grundig og minutiøs analyse af politiske beslutningers realisering og deres "outcome".


Økonomi & politik

Årg. 82, nr. 2 (2009)

af

af

Gunnar Gjelstrup

Årg. 82, nr. 2 (2009)


Økonomi & politik

Årg. 82, nr. 3 (2009)

af

af

Hanne Foss Hansen

Årg. 82, nr. 3 (2009)


Politica

Årg. 42, nr. 1 (2010)

af

af

Tina Birgitte Brinch-Sørensen

Årg. 42, nr. 1 (2010)