Bøger / faglitteratur / undervisningsmaterialer

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab


Beskrivelse


I bogen gennemgås de relevante statistiske fordelinger og tilhørende hypotesetest inden for bl.a. økonomi, sociologi og statskundskab. Bogens praktiske tilgang illustreres af en systematisk gennemgang af alle faser fra stikprøver og dataindsamling til bearbejdning og tolkning af data. Der er i bogen lagt stor vægt på løbende anvendelse af eksempler, der udbygger det teoretiske stof, ligesom alle kapitler afsluttes af opgaver, som kan bruges til at tjekke forståelsen af teorierne.
Denne bog er skrevet med henblik på indledende kurser i statistik svarende til 10 ECTS-point på videregående samfundsvidenskabelige uddannelser på BA-niveau. Bogen, som i øvrigt er en videreudvikling af den populære ”Indblik i statistik – en grundbog for videregående uddannelser”, finder således anvendelse inden for studier på handelshøjskolerne og universiteterne som fx økonomi, statskundskab og sociologi. Kapitel 2-7 dækker sandsynlighedsteorien (populationer, sandsynlighedsmål, stokastiske variabler, fordelinger, beskrivende mål og stokastiske processer), mens kapitel 9-18 dækker de statistiske metoder (estimatorer, hypotesetest og konfidensintervaller for estimatorer, hypotesetest af sammenhænge samt lineær regression). Gennem hele bogen lægges der vægt på at forklare sammenhængen mellem sandsynlighedsteorien (den deduktive metode) og de statistiske metoder (den induktive metode). Endvidere lægges der vægt på at behandle sammenhænge mellem størrelser, der alle er påvirket af usikkerhed, da dette er den typiske situation, man oplever ved empiriske undersøgelser inden for samfundsvidenskab, hvor der ikke er mulighed for at udføre laboratorieforsøg.
Der er i bogen lagt stor vægt på løbende anvendelse af eksempler, der udbygger det teoretiske stof, ligesom alle kapitler afsluttes af opgaver, som kan bruges til at tjekke forståelsen af teorierne. Bogen rummer en række konkrete anvisninger på anvendelse af Excel-regneark til løsning af de praktiske problemstillinger. Endelig vil der for både studerende og undervisere være forskelligt supplerende materiale på: www.indblik_i_statistik.academica.dk.