Bøger / faglitteratur

Indføring i pædagogisk filosofi


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 13. sep. 2012

af

af

Hans-Christian Uth

d. 13. sep. 2012

For lærerstuderende, praktiserende lærere som ønsker en genopfriskning og et overblik, samt for undervisere der vil forberede sig til cand.pæd. studier.

Bogen er en ubearbejdet oversættelse af en svensk titel fra 2007. Efter et indledningskapitel om centrale begreber og om bogens opbygning følger to generelle kapitler om henholdsvis den teoretiske og den praktiske pædagogiske filosofi. Bogens følgende syv kapitler gennemgår den pædagogiske filosofis historie og retninger: ontologien, epistemologien, naturalismen, materialismen og pragmatismen. Centrale filosoffer er udvalgt til gennemgangen, og opbygningen af de enkelte kapitler er gjort identisk, sådan at der umiddelbart kan drages paralleller. Bogens afsluttende kapitel behandler et udvalg af væsentlige uddannelsesfilosofier fra det 20. århundrede. Bogen igennem kursiveres navnestof og centrale begreber, og der bringes en del citater fra de behandlede filosoffer, ligesom der opstilles en del oversigter og diagrammer. Alle kapitler er forsynet med international litteraturliste, og bogen rummer udførlig indholdsfortegnelse og stikordsregister.

Vi skal tilbage til 2005 for at finde en grundbog inden for emnet, nemlig E. Vestergaards Pædagogisk filosofi. Vestergaards bog er struktureret ganske anderledes end nærværende, nemlig omkring de tre filosofiske retninger: den analytiske, den idealistiske og den dialektiske.

Fin indføring til et felt, som har fået stadigt stigende opmærksomhed inden for undervisningsområdet.


Filosofiske anmeldelser [online]

Årg. 3, nr. 4 (2015)

af

af

Asger Sørensen

Årg. 3, nr. 4 (2015)


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 18. okt. 2012

af

af

Nina Eriksen

d. 18. okt. 2012