Bøger / faglitteratur

Indføring i tekstanalyse


Beskrivelse


Bogen giver en introduktion til hvordan man analyserer tekster, først og fremmest sagtekster, og der opstilles en analysemodel hvorefter tekster kan analyseres på tre niveauer, det næranalytiske niveau, det kommunikationsanalytiske niveau og det samfundskritiske niveau.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 27. juni 2011

af

af

Kirsten Emdal

d. 27. juni 2011

Bogen henvender sig til dem, som skal analysere sagtekster enten i gymnasiet eller på højere niveau.

Forfatteren er cand.mag. i dansk og historie og lektor i kommunikation og journalistik på RUC. Han har udgivet en del bøger indenfor sit arbejdsområde, og denne bog er 2. udgave af en bog med samme titel fra 1997 (Roskilde Universitetsforlag). En central pointe i bogen er, at der ikke findes én grydeklar metode til tekstanalyse, men at måden, man analyserer tekster på, til syvende og sidst er bestemt af de spørgsmål, man stiller til teksten. Den analysemodel, som opstilles i bogen, går ud på, at tekster kan analyseres på tre niveauer - nemlig det næranalytiske, det kommunikationsanalytiske og det samfundsanalytiske. Bogens tekst er skrevet i klart og tydeligt sprog, hvor de enkelte begreber forklares grundigt.

Denne udgaves sidetal er væsentligt forøget i forhold til 1. udgave. I den nye udgave er der tilføjet et helt nyt afsnit "Analysespiralen", hvor de trin præsenteres, som man skal igennem i en tekstanalyse. Analyseeksemplet bagerst i bogen er udskiftet, og litteraturlisten er revideret. Desuden er der i den nye udgave et nyttigt register.

Den gamle udgave kan teoretisk set stadig benyttes, men jeg vil dog anbefale, at man udskifter den med denne nye udgave, hvis man har mulighed for det. Det er en fin og grundig indgang til emnet.