Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Indien - et land i Sydasien


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

2006

af

af

Erik Boas Pedersen

2006

Det specielle ved denne bog er det samspil, den indgår i med webstedet, landenet.dk. Bogen er traditionelt opbygget i kapitler, der behandler de emner, man med rimelighed kan forvente dækker i forbindelse med arbejdet omkring landet Indien i geografi i skolens overbygning (fra 13 år). På webstedet uddybes en række væsentlige emner og begreber. Der er relevante spørgsmål og aktivitetsforslag til igangsætning af arbejdet og for læreren relevante pædagogiske overvejelser. Siden om Indien var ikke tilgængelig ved udarbejdelse af denne anmeldelse, men et gennemsyn af netsidens oplysninger om andre lande, der ligeledes indgår i et samspil med bøger, fx England, Cuba, Tanzania, bekræfter kvalitetsindhold og variation. Bogen kommer fint omkring de mange modsætninger i så stort et land som Indien. En del kritiske emner som miljøforurening, manglende uddannelse og ligestilling, politisk uro og kastesystemet behandles behørigt. Der er relativ stor tekstmængde på de enkelte opslag, men også overskuelighed. En sort knap ud for et fremhævet ord i teksten signalerer yderligere oplysninger på netsiden. En del grafiske opstillinger og kort fremstår klare og tydelige, en del fotos er lige små nok. De findes så også og kan forstørres på websiden. Bagest i bogen fakta om Indien og beslægtede lande samt stikordsregister. Adgang til webstedet kræver abonnement hos forlaget.