Bøger / faglitteratur

Individ, institution og samfund


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Belysning af, hvordan institutionaliseringen har gjort opdragelse og omsorg til et samfundsmæssigt anliggende. Analyser af problemstillinger som institutionalisering, inklusion og eksklusion samt pædagogisk arbejde med børn med særlige behov.

Indhold

  • Velfærdssamfundet og dets institutioner

  • Integration og marginalisering

  • Sårbare børn og deres familier

  • Regler og rammer for det pædagogiske arbejde

  • Pædagogisk arbejde i et velfærdssamfund