Bøger / faglitteratur

Indøvelse i kristendom


Beskrivelse


Forfatteren og filosoffen Søren Kierkegaard (1813-1855) skriver om, hvad det vil sige at være kristen.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 5. okt. 2017

af

af

Grethe Lorentzen

d. 5. okt. 2017

Nudansk og gennemredigeret udgave af Søren Kierkegaards centrale værk om, hvad det vil sige at være kristen. Til troende og læsere af Kierkegaard.

Ifølge Søren Kierkegaard (1813-1855) har kristendommen en radikal fordring til den enkelte. Man skal ikke blot tilbede Kristus i kirken, men efterfølge ham, siger han. Og om dette, hvordan man lever sit liv til Kristi efterfølgelse, handler bogens tre dele. Jens Staubrand, filosof, mag.art., har udgivet mange af SK's bøger. Bogen, der er illustreret, udkommer som led i Søren Kierkegaard Kulturproduktion.

Kierkegaard havde ikke noget tilovers for den hyggelige eller sværmeriske kristendom, ej heller for den "evindelige søndags-vævlen" om kristendommens herligheder. Troen burde være et inderligt forhold mellem den enkelte og Gud/Kristus, og der fordredes noget. Den enkelte er indbudt, og Kierkegaard forklarer hvori fordringen består. Fin og læsbar udgave.

Indøvelse i Christendom udkom i 1850 under pseudonymet Anti-Climacus. En senere udgave indgår i Kierkegaards samlede værker 16, fra 1963: "Indøvelse i christendomIndøvelse i christendom" og som selvstændig udgivelse fra 1967 (Ved Peter P. Rohde), samt som bd. 12 i "Søren Kierkegaards skrifter" (2008-2012). I denne nudanske udgave er sætningskonstruktion bibeholdt, fremmedord bliver forklaret og udenlandsk tekst er gengivet i oversættelse umiddelbart efter tekstenIndøvelse i Christendom udkom i 1850 under pseudonymet Anti-Climacus. En senere udgave indgår i Kierkegaards samlede værker 16, fra 1963: "" og som selvstændig udgivelse fra 1967 (Ved Peter P. Rohde), samt som bd. 12 i "Søren Kierkegaards skrifter" (2008-2012). I denne nudanske udgave er sætningskonstruktion bibeholdt, fremmedord bliver forklaret og udenlandsk tekst er gengivet i oversættelse umiddelbart efter teksten.