Bøger / faglitteratur

Industrisociologi og udviklingen i arbejdskraftforbruget : analyse og diskussion