Bøger / faglitteratur til børn / undersøgelser

Inkluderende skolemiljøer - elevernes roller


Beskrivelse


Præsentation af tre inspirationsforløb der har til formål at styrke elevernes læring og trivsel ved at skabe rammerne for et mere inkluderende skolemiljø. Forløbene er testet af lærere og pædagoger på en række skoler.