Bøger / faglitteratur

Inklusion - eksklusion


Beskrivelse


Indhold: Niels Ploug: Inklusion i folkeskolen i et samfund under løbende forandring. Knud Illeris: Inklusion og eksklusion i konkurrencestatens skole. Jette Steensen: Om kapitalens betydning for inklusion. Janne Hedegaard Hansen: Inklusion og eksklusion. Børn i særklasse : inklusion i historisk perspektiv / Lisa Rosén Rasmussen og Anne Katrine Gjerløff. Lotte Hedegaard-Sørensen: Inkluderende specialpædagogik : læreres perspektiv i praksis. Gruppecoaching og inklusion af udsatte drenge i skolen / Knud Ryom, Reinhard Stelter og Laila Plannthin. Anne Marie Østergaard: Inklusionens didaktik : byggesten og stilladser. Psykologers rolle i inklusionsbestræbelser : en pragmatisk-konsultativ tilgang / Lene Tanggaard og Thomas Szulevicz.

Informationer og udgaver