Bøger / faglitteratur

Inklusion når det lykkes : fortællinger fra vuggestue, dagpleje og børnehave om det gode børneliv for alle


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 4. jan. 2012

af

af

Jytte Bræmer

d. 4. jan. 2012

Til dagplejere, pædagoger og pædagogiske konsulenter.

Inklusion handler ikke om, at "de andre" skal inkluderes i "de normales" fællesskab, men om at alle børn uanset forudsætninger får oplevelsen af at være en del af fællesskabet. Med en tilgang fra de professionelle, der har fokus på barnets ressourcer og personlighed og ikke dets mangler, kan alle være en del af et fællesskab. Det er altså ikke en diskussion om, hvorvidt vi skal have den inkluderende daginstitution og skole, men om hvordan vi får det. Ud fra helt konkrete situationer og med illustrative cases fra dagpleje, vuggestuer og børnehaver, anskueliggør forfatterne, hvordan man konkret ser barnet på en anderledes måde og således "opdager", hvordan barnet kan få sin egen rolle i fællesskabet ved ikke som en automatreaktion at se barnet som et problem, der er en hindring for normalforløbet og -aktiviteter. Bogen er inspireret af italienske forhold, og den bærer præg af forfattere, der har godt fat i praksis, og samtidig kender og kan anvende den teoretiske viden. En meget letlæst bog, som i sit niveau, omfang og formidlingsform vil nå sin målgruppe, og som er et fantastisk redskab for den pædagogiske konsulent, der ofte skal være "hjælper" i den konkrete pædagogiske praksis.

Der findes megen litteratur om inklusion og daginstitutioner, fx Cecchin: Den integrerende baggrund, 1999.

En lille bog med gode råd og konkrete anvisninger på, hvordan man som pædagog eller dagplejer kan arbejde med en inkluderende praksis.