Bøger / faglitteratur


Beskrivelse


Med udgangspunkt i forskning og praksiseksempler konkretiseres inklusionsbegrebet, og det beskrives hvorledes skoleledelsen kan skabe de bedste rammer for inklusion på skolen og hvordan den enkelte lærer kan forløse inklusionsidealet i klasserummet.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 2. okt. 2013

af

af

Hans-Christian Uth

d. 2. okt. 2013

Bogen kan anvendes af såvel lærerstuderende som udøvende lærere, af skoleledere og af ressourcepersoner herunder pædagogiske konsulenter.

Bogen er struktureret over tre hoveddele, hvoraf første del kan læses uafhængigt af de øvrige. Det er en generel indføring i, og oversigt over, inklusionsdagsordenens baggrund, begreber, udfordringer og praksispositioner. Del 1 rummer bl.a. oversigter og diagrammer, og den indledes, som bogens øvrige dele, med en liste over vigtige pointer. Del 2 og 3 er uløseligt forbundne, idet del 2 præsenterer to fiktive klasser på en skole og en lang række cases fra arbejdet i klasserne. Casene fortsættes i del 3, hvor de anvendes til at illustrere en række centrale byggesten i inklusionspædagogikken og -didaktikken. Ud over casene rummer alle kapitler oversigter, forklaringsbokse, skemaer og forslag til supplerende læsning. Bogen rummer omfattende indholdsfortegnelse og stikordsregister samt international referenceliste. Forlagsserien har egen hjemmeside.

De sidste år har budt på en række udgivelser om emnet. Fra 2011 har vi Inkluderende pædagogik og Inklusion i klassens fællesskab, fra 2012 debatbogen Inklusion - fra skole til samfund og fra 2013 bl.a. Fællesskabets pædagogik og Inklusion i skolen. Nærværende titel efterfølges om kort tid af Inklusion og målopfyldelse i samme forlagsserie.

Meget relevant udgivelse, som søger at bygge bro fra de politisk-økonomisk-idealistiske diskussioner til skolernes reflekterede praksisudøvelse.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 13. jan. 2014

af

af

Kirsten Krogh-Jespersen

d. 13. jan. 2014


Danske kommuner

Årg. 44, nr. 34 (2013)

af

af

Grethe Andersen

Årg. 44, nr. 34 (2013)