Bøger / faglitteratur

Innovation i sundhedsvæsnet


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


I det danske sundhedsvæsen er der gennem de senere år blevet fokuseret massivt på teknologi i relation til pleje og behandling. Den massive anvendelse af ny teknologi i sundhedsvæsnet samt den stigende interesse for udvikling af medicinske teknologier gør, at der er et stort behov for, at de sundhedsprofessionelle kan medvirke til at fremme innovation ift. nye sundhedsteknologier og -services som en del af egen professionel praksis. Desuden er der i de rapporter, der ligger til grund for revisionen af sundhedsuddannelserne 2016, fokus på, at de sundhedsprofessionelle skal have viden om og færdigheder ift. at starte egen virksomhed, samt viden om forretningsforståelse og virksomhedsledelse. Endelig er nye samarbejdsflader i fokus i form af samarbejde med private firmaer, andre ikke-sundhedsfaglige faggrupper, samt udenlandske samarbejdspartnere og investorer. Historisk har innovationsbegrebet været forbeholdt det merkantile fagområde, og innovationsbegrebet har været defineret ud fra et økonomisk rationale, fx innovation som nye produkter og arbejdsgange, der skaber økonomisk værdi. Men i takt med samfundsudviklingen og dermed også udviklingen i sundhedsvæsnet, er innovationsteknikkerne også adapteret i sundhedsvæsnet, og innovationens værdi defineres nu rettet mod en ny kontekst, hvor innovation er nytænkning, der medfører økonomisk værdi, men også værdi for patienterne og medarbejderne. Denne bog vil på dette grundlag introducere og beskrive et teoretisk fundament for innovation, men bogen vil i høj grad også give konkrete billeder på, hvordan innovation i sundhedsvæsnet praktiseres – og hvilke muligheder og udfordringer, der er forbundet hermed. Bogen skal ses i sammenhæng med bogen ”Velfærdsteknologi i Sundhedsvæsnet”, der første gang udkom i 2013, og som er revideret i 2017.
Sammen rummer disse to bøger såvel udviklings- som implementeringsaspektet i forhold til ændring af arbejdsformer i sundhedsvæsnet og i forhold til implementering af velfærdsteknologiske løsninger. "Innovation i Sundhedsvæsnet" er således primært målrettet de sundhedsprofessionelle medarbejdere og de studerende i de hertilhørende fagområder.

Indhold

  • Innovation i sundhedsvæsenet / af Dorte Dalkjær og Trine Ungermann Fredskild

  • Innovation og forandringsledelse / Trine Ungermann Fredskild

  • Tværfaglige samarbejder og innovationsprocesser / af Inge Kristensen og Henning Boje Andersen

  • Talent- og kompetenceudvikling på innovationsområdet / af Martin Vesterby og Henning Langberg

  • Innovation i den kommunale sektor / Lisbeth Bjerre

  • Design som metode til innovation og samskabelse / Trine Møller

  • Innovation i psykiatrien / af Kirstine Skytt Mikkelsen og Dorte Dalkjær

  • Innovation på sygehusene / Tina Nissen

  • Kommercialisering af sundhedsinnovation / Finn Valentin

  • I krydsfeltet mellem forskning og innovation / af Pernille Ravn Jakobsen og Uffe Kock Wiil


Anmeldelser (2)


Sygeplejersken

Årg. 117, nr. 6 (2017)

af

af

Jannie Christina Frølund

Årg. 117, nr. 6 (2017)


Fysioterapeuten

Årg. 99, nr. 3 (2017)

af

af

Lisbeth Schrøder

Årg. 99, nr. 3 (2017)Informationer og udgaver