Bøger / faglitteratur

Innovation i undervisningen


Beskrivelse


Med henblik på at udvikle elevernes innovative kompetencer præsenteres teorier, begreber og metoder til innovation i undervisning i folkeskolen. Med eksempler på hvordan man kan arbejde med innovation i fagene dansk, musik, billedkunst, drama, matematik og håndarbejde.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. mar. 2009

af

af

Mads Overmark

d. 19. mar. 2009

Antologien henvender sig til undervisere på seminarier men kan også anvendes af lærere i folkeskolen.

Elleve artikler om innovation i undervisningen. De spænder fra teoretiske overvejelser til beskrivelser af praksis. Målet er at fremme en innovationskultur i skolen og på seminarierne, hvor elever og studerende oplever inspiration til nye måder at opdage og handle i verden. Indledningsvis begrunder redaktøren udgivelsen med at der sker for lidt inden for dette felt og tilskynder til nytænkning inden for de traditionelle fag. Der følger en artikel om en didaktisk model, der kan hjælpe underviseren i gang med praksis. Herefter praksisbeskrivelser af bl.a. dansk hvor der arbejdes med og fremstilles surrealistiske digte, en kunsttur til Berlin med henblik på at udvikle kreativitet og entreprenørskab, et projekt i håndarbejde, hvor de studerende skal redesigne genbrugstøj med salg for øje og et teaterkursus hvor de søger at "undgå velkendte æstetiske stil- og genrekonventioner." Efter hver artikel findes omfattende litteraturlister.

Innovation er oppe i tiden og der er udgivet en del, men ikke så meget med denne bogs behagelige blanding af teori og praksis.

Spændende læsning som kan give inspiration til de fleste undervisere.


Undervisere.dk

Årg. 3, sep (2009)

af

af

Gunnar Green

Årg. 3, sep (2009)