Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Innovation : entreprenørskab og intraprenørskab : en grundbog


Beskrivelse


Beskriver hvordan teorier og modeller kan omsættes til praktisk handling i forbindelse med innovation (skabe nyt, som giver værdi) og entreprenørskab (etablere ny og innovativ virksomhed).