Bøger / faglitteratur / love

Insolvensret : konkurs


Beskrivelse


"Insolvensret – Rekonstruktion 2022, 3. udg. (2023). Med en praktisk tilgang behandler denne bog gældende ret på rekonstruktionsområdet. Bogen er opdelt i fem dele: Del I beskriver grundlæggende insolvensbegreber, forskelle og ligheder i forhold til 2.-udgaven og de nye begreber omkring sondringen mellem virksomheder uden for og inden for SMV-segmentet og krav til erfarings- og kvalifikationsredegørelse som forudsætning for virke som insolvensretsaktør. Del II beskriver rekonstruktionsbehandling, herunder de nye muligheder for tvangsakkord i konkurs og fast track-overdragelser. Del III beskriver forebyggende rekonstruktionsbehandling, der blev introduceret i dansk insolvensret med virkning fra 17. juli 2022. Del IV behandler frivillig akkord, dog alene summarisk, med henblik på en beskrivelse af forskelle og ligheder i forhold til rekonstruktionsbehandling og forebyggende rekonstruktionsbehandling. Del V behandler under overskriften accessoriske forhold fem emner, nemlig rekonstruktionsmodeller o.l., offentlige kreditorers stillingtagen til tvangsakkordforslag, frivillig akkord-forslag og Tidlig varsling, eller ”Early Warning”. Derudover behandles Rekonstruktion og skat, der i forhold til 2.-udgaven i afsnit 1.5 behandler genopstået skattemæssigt underskud iht. SKM 2021.702SR og i afsnit 10 behandler akkordering af skat udløst af tiltag under rekonstruktionsbehandlingen – et nyt kombineret skatte- og insolvensretligt setup med virkning fra 17. juli 2022 ved udelukkende insolvensretlig lovgivning. Lovgrundlaget for otte rekonstruktionsparadigmer beskrives også med eksempler på paradigmer. Nyt i 3. udgave: > En vurdering af om forebyggende rekonstruktionsbehandling i praksis er et relevant rekonstruktionsværktøj – en vurdering, der er overvejende negativ.> En beskrivelse af rekonstruktionspraksis på baggrund ikke alene af landsretspraksis, men også af skifteretspraksis siden 1. april 2010 og frem til dato.> De skatteretlige muligheder, som rekonstruktionslovgivningen indeholder med virkning fra 17. juli 2022, herunder særligt i forhold til håndtering af latente skatter/restskatter og særligt i forhold til landbrugets håndtering af skatten af andelshaverkapitaludlodninger, der efter andelsselskabernes vedtægter udbetales over en årrække efter det økonomiske sammenbrud. Målgruppe: Bogens praktiske tilgang gør den særligt anvendelig for advokater, domstolsjurister, revisorer og andre, der i deres daglige virke håndterer insolvensretlige problemstillinger, herunder ansatte hos Gældsstyrelsen og ansatte i pengeinstitutters/kreditforeningers erhvervs-, juridiske- og kreditafdelinger. ".

Anmeldelser (5)


Fuldmægtigen

Årg. 64, nr. 1 (1992)

af

af

Peter Bredahl

Årg. 64, nr. 1 (1992)


Ugeskrift for retsvæsen

[Årg. 146], nr. 8 (2012)

af

af

Kim Sommer Jensen

[Årg. 146], nr. 8 (2012)


Ugeskrift for retsvæsen

[Årg. 140], nr. 42 (2006)

af

af

Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen

[Årg. 140], nr. 42 (2006)


Erhvervsjuridisk tidsskrift

2007, nr. 1

af

af

Lasse Højlund Christensen

2007, nr. 1


Ugeskrift for retsvæsen

[Årg. 140], nr. 42 (2006)

af

af

Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen

[Årg. 140], nr. 42 (2006)