Bøger / faglitteratur

Interkulturel pædagogik


Beskrivelse


ndhold: Garbi Schmidt: Indvandringen og de svære begreber. Ove Korsgaard: National identitet og interkulturel pædagogik. Joy Frimann Hansen: Skolens opgave i et multietnisk samfund. Line Møller Daugaard: Tosprogede elever i skolen - et sproglig praksis-perspektiv. Inger Maibom: Sproglig udvikling på tværs i skolen. Målrettet undervisning i det flersprogede klasseværelse / Mette Ginman og Maria Neumann Larsen. Helle Lykke Nielsen: Use it or lose it : indvandrersprog som kompetence i folkeskolen. Torben Rugberg Rasmussen: Islamisk radikalisering som udfordring for en interkulturel pædagogik. Karsten Mellon: Lærerkompetencer og interkulturel forståelse : fordybelsesmetoden.

Informationer og udgaver