Bøger / faglitteratur

Interkulturel pædagogik


Beskrivelse


Globaliseringen og stadigt tættere relationer til Europa ændrer nationalstatens kulturhomogene grundlag. Interkulturel kompetence, kendskab til kulturel kompleksitet og udvikling af viden og færdigheder til at agere i kulturmøder af meget forskellig karakter gør sig gældende på alle samfundsniveauer som nye uddannelses- og dannelseskrav.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

2006

af

af

Jens Verner Nielsen

2006

Med afsæt i Danmarks - og EU's - behov for kvalificeret arbejdskraft i en globaliseret verden og i, at det stigende antal tosprogede elever fra minoritetskulturer ikke får tilstrækkeligt ud af deres skolegang, argumenterer bogen for en interkulturel pædagogik med undervisning i og med elevernes modersmål som erstatning for den kompenserende undervisning, der i bedste fald tilbydes i dag. Bogens 11 artikler refererer næsten alle til en stor amerikansk undersøgelse, der påviser, at kun undervisning med modersmålet giver to-sprogede ligestilling i ret til kompetenceudvikling og i adgang til professionsuddannelser. Forfatterne, der alle er pædagogiske forskere, sætter de amerikanske erfaringer ind i danske sammenhænge og behandler deres konsekvenser fra forskellige perspektiver - lovgivning, undervisningspraksis og -tradition, dansk selvforståelse, årsager til manglende debat om og interesse i undervisning af minoritetsgrupper, begrebsafklaringer og definitioner både i forbindelse med sprogpædagogik og med minoritetskulturers forskellighed. Det er tankevækkende og inspirerende teoretisk læsning skrevet i pandehøjde for studerende, samfundsdebattører og undervisere, der dog ikke skal vente praktiske anvisninger på konkret undervisning i bogen. I forhold til førsteudgaven fra 2003 er der kommet et nyt afsnit til, og der er rettet og tilføjet i de øvrige.


Folkeskolen

Årg. 124, nr. 18 (2007)

af

af

Lotte Svane Strange Petersen

Årg. 124, nr. 18 (2007)