Bøger / faglitteratur

Introduktion til ACT : en brugsbog til klienten


Beskrivelse


Med denne danske introduktion til Acceptance and Commitment Therapy (ACT) præsenterer forfatterne en ny retning inden for kognitiv terapi. ACT er en accept- og eksponeringsbaseret behandlingsform, som bygger på den nyeste psykologiske forskning. En ACT-behandling har det overordnede formål at lære klienten at acceptere og give plads til følelser og være opmærksom på tanker uden at blive alt for involveret i dem, være bevidst nærværende i øjeblikket snarere end optaget af fortiden eller fremtiden og at fokusere på værdier og tage aktive skridt i retning af dem. Mindfulness er en vigtig del af ACT. Evnen til at være i kontakt med nuet trænes, fordi det er en vigtig proces i udviklingen af psykologisk fleksibilitet. ACT handler om at tage imod det, som livet tilbyder, og peger på en vej ud af lidelse ved at rette fokus på det, som virkelig betyder noget i ens liv. ACT er en behandlingsform, der anvendes på tværs af mange symptombilleder som f.eks. angst, OCD, PTSD, depression, misbrug, kroniske smerter og spiseforstyrrelser. Frem for alt er ACT en særlig måde at være i verden på og som sådan til gavn og inspiration for alle mennesker. Introduktion til ACT er primært en guide til mennesker, der ønsker at gå ind i et ACT-forløb, men kan også læses af fagfolk, professionelle behandlere og andre, der er interesseret i at lære ACT at kende.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 7. juni 2010

af

af

Ellen Lind Jensen

d. 7. juni 2010

Bogen er skrevet til klienter i ACT-behandling, men kan også læses af fagfolk, professionelle behandlere og andre, der er interesseret i at lære ACT at kende.

ACT tilhører "3. generations" kognitiv adfærdsterapi. Kognitiv terapi er udviklet igennem de sidste 40 år i USA og England. 1. bølge havde fokus på menneskers ydre handlinger, dvs. observerbare symptomer. I 2. bølge kom fokus på såvel ydre som indre handlinger - tanker, følelser og fysiske fornemmelser. Den 3. bølge rummer nye metoder, som også er blevet kendt her i Danmark - fx mindfulness og dialektisk adfærdsterapi. Hvor man i traditionel kognitiv terapi (1. og 2. bølge) søger at reducere symptomer, er målet i ACT (acceptance and commitment therapy) gennem accept af livets genvordigheder, negative tanker og følelser at arbejde hen imod en mere grundlæggende ændring af klientens perspektiv på sig selv og verden - ofte med reduktion af symptomer som en positiv følgevirkning. Der er endnu ikke videnskabeligt belæg for ACT's virkning, men meget tyder på gode resultater ved forskellige lidelser. Bogens danske forfattere er psykologer med speciale i psykoterapi. Bogen er nem at læse og forstå, så den rammer sin primære målgruppe godt.

Første danske introduktion til ACT.

Læsevenlig introduktion til en ny behandlingsform indenfor den kognitive adfærdsterapi, der er under konstant udvikling. Bogens målgruppe er mennesker, der er eller kunne have interesse i at gå ind i et ACT-forløb, men også terapeuter kan have glæde af bogen.