Bøger / faglitteratur

Introduktion til datakommunikation


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 12. juni 2003

af

af

Carsten Nørby Sørensen

d. 12. juni 2003

3. udg. af dansk lærebog om datakommunikationsteknologi, altså den teknik til at sende information, der gør hele den globale kommunikation mulig. Målet er fejlfri og hurtig transport af data mellem computere, sådan at al information, uanset produktionssted er praktisk og øjeblikkeligt tilstede overalt. I denne udg. er hele strukturen for gennemgang af stoffet ændret. Mens der i 2. udg. og i de fleste andre bøger om datakommunikation benyttes en såkaldt "buttom up" tilgang, hvor man starter med de nederste lag i stakken af kommunikationsprotokoller, gennemgår 3.udg. stoffet "top down", hvor man starter med de øverste lag af protokolstakken. Det har den fordel, at de studerende starter med de øverste mere kendte protokoller, der f.eks. er basis for internetkommunikationen. Hvert afsnit afsluttes med en række checkspørgsmål, så man kan afprøve sin viden. Bogen er meget krævende at læse og forudsætter megen indsigt og interesse i de mere teoretiske og tekniske dele af datakommunikation. Det er altså ikke her selv den mest entusiastiske edb-nørd skal finde input til at justere sit modem eller lign. Bogen henvender sig primært til studerende ved højere læreanstalter, der f.eks. læser datalogi eller er ingeniørstuderende.