Bøger / faglitteratur

Introduktion til folkeret


Beskrivelse


Introduktion til folkerettens grundlæggende behandling af staters ret til magtanvendelse og regler for krigsførelse, behandler folkerettens rolle på det strategiske og operative niveau,diskuterer den internationale straffedomstols rolle og betydning for militære operationer, og tager endeligt aktuelle emner som autonome våben og influence operationer op til behandling.

Informationer og udgaver