Bøger / faglitteratur / lærebøger

Introduktion til makroøkonomi


Beskrivelse


Introduktion til Makroøkonomi er en indføring i de grundlæggende teorier til forståelse af drivkræfterne bag den samfundsøkonomiske udvikling.Det gennemgående tema i bogen er betydningen af makroøkonomisk politik til opnåelse af høj beskæftigelse, ligevægt på betalingsbalancen og prisstabilitet. I bogen forklares sammenhængen mellem produktion, efterspørgsel og beskæftigelse i et makroøkonomisk perspektiv. Desuden illustreres betydningen af internationalt økonomisk samarbejde, den europæiske monetære union og gældskrise samt udnyttelsen af det finanspolitiske potentiale uden Covid19-epidemien. I denne 4. udgave er tabeller og figurer opdateret, og der er tilføjet et afsnit om finansiel ustabilitet.