Bøger / faglitteratur / øvelser

Intuition : ledelse med hoved og hjerte


Beskrivelse


Redskaber til hvordan man kan udvikle sin intuition til at blive en uundværlig del af sin dømmekraft i hverdagen - både som privat person og på arbejdspladsen.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Jytte Bræmer

2007

Flere og flere ledere fortæller åbent, at de søger udenfor de gængse ledelsesredskaber for at blive bedre i lederjobbet og benytter sig af redskaber som fx meditation, astrologi, mindfulness. Forfatteren har arbejdet med medarbejder- og lederudviklingsprocesser gennem 20 år og har erfaret, at den menneskelige intuition er en ressource, der kan bruges også i ledelsessammenhæng. Hun påpeger dog, at man ikke må forveksle den almindelige hverdagsintuition med den form for "enlightment", en udviklet intuition, som kun det bevidste, oplyste menneske besidder. En form for intuition, som det kræver modenhed at opnå, og som kan trænes og udvikles. En tilstand, som ikke må forveksles med at være styret af følelser. Den rigtige indsigt og intuition er, når du bare "ved". Det sætter dig i stand til at læse andres tanker og energi. Bogens ærinde er at give anvisninger og øvelser, så man opnår den form for væren og indsigt og opnår større balance i livet. Bogens struktur er meget associativ, springende, båret af et personligt engagement og bærer præg af en forfatter, der lever meget af det talte ord. Det fungerer ikke rigtigt i den skriftlige form, hvor det er svært at se linjen og den røde tråd. Mange citater, små cases, øvelser og udfordrende spørgsmål til læseren er spredt ud i teksten. For søgende ledere og andre mennesker med trang til at gå nye alternative veje.


Nyt aspekt

Årg. 40, nr. 1 (2008)

af

af

Brita Gottschalck

Årg. 40, nr. 1 (2008)