Bøger / faglitteratur / lærebøger

Investering og finansiering


Beskrivelse


Grundlæggende introduktion til virksomheders investerings- og finansieringsbeslutninger, med gennemgang af væsentlige begreber og løbende inddragelse af eksempler på beregninger i Excel.