Bøger / faglitteratur / bibliografier

IT-ret


Beskrivelse


IT-ret behandler en række af de retlige problemstillinger, som den digitale teknologi giver anledning til. Del I introducerer læseren til it-ret og teknologi. Del II behandler immaterialretten, herunder den retlige beskyttelse af edb-programmer, databaser og andre digitale værker, brug af varemærker og søgeord på internettet og reguleringen af domænenavne. Del III behandler databeskyttelsesretten med udgangspunkt i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Del IV behandler mellemmandsretten, med særlig fokus på netværksoperatørers, sociale mediers og andre platformes ansvar for ulovligt indhold og adgangen til at få nedlagt forbud mod mellemmænd efter reglerne i retsplejeloven. Del V behandler en række regelsæt af relevans for e-handel, herunder markedsføring på digitale medier, digital aftaleindgåelse, køb og salg af digitale ydelser og digitale betalinger. Del VI behandler it-kontraktretten med udgangspunkt i udvalgte centrale kontrakttyper: udviklingsaftaler, driftsaftaler og softwarelicensaftaler, herunder open source-licenser. Henrik Udsen er professor, dr.jur. ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet og leder af fakultetets center for informations- og innovationsret.

Anmeldelser (1)


Ugeskrift for retsvæsen

Nr. 36 (2014)

af

af

Martin von Haller Grønbæk

Nr. 36 (2014)