Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Italien : fra Mazzini til Berlusconi


Beskrivelse


Om den moderne italienske stats udvikling fra krigene og oprørene i midten af 1800-tallet, forsøget på at skabe en demokratisk nationalstat i tiden op til 1. verdenskrig, den fascistiske epoke og 2. verdenskrig, det økonomiske mirakel efter krigen samt udviklingen frem til i dag. Med særlige kapitler om italienernes forhold til centralstaten, kirken og mafiaen.

Anmeldelser (15)


Bibliotekernes vurdering

2006

af

af

Kent Skov

2006

Ny revideret udgave af TH's bog med samme titel, der udkom i 1997 og 1999. Harders bog om det italienske samfund er stadig den bedste og den bredeste indføring på dansk og trods det høje niveau en fortrinligt tilgængelig bog om landet i både formidlings- og undervisningssammenhæng. Denne udgave ligger tæt op ad de forrige - både hvad angår opbygning og indhold. Den tager udgangspunkt i Italiens 150 års historie som samlet nationalstat og beskriver baggrunde og implikationer i forbindelse med tilblivelsen - primært med fokus på de politiske, historiske og kulturelle forudsætninger. Derudover er der selvstændige kapitler om fascismen, mafiaen, den katolske kirkes rolle, den nyere nationalistiske bevægelse, den særlige italienske identitetsfølelse og om udviklingen fra de stærke regionale landsdele hen over en enhedsstat til en forbundsstat - og i forlængelse heraf forholdet til den europæiske union. Harder har ajourført forordet og skrevet en ny indledning, og så er der ikke mindst et nyskrevet godt afsnit om Berlusconi. Det, der derudover generelt er ændret og vokset mest i forhold til den forrige udgave, er de emner, der omhandler kirke og religion, indvandring, militæret og politiet. Italien er desuden blevet en økonomisk succeshistorie og et så vigtigt og vægtigt europæisk land, at det må anbefales bredt at anskaffe denne nye udgave. Solidt register- og noteapparat.


Bibliotekernes vurdering

d. 15. okt. 1997

af

af

Liselotte Henriksen

d. 15. okt. 1997

De færreste husker, at Italien som land er knapt 150 gammel og at tanken om en italiensk nationalstat, en italiensk identitet eller folk, ikke var, eller er, særlig naturlig for italienerne. Historikeren, forfatteren og oversætteren Thomas Harder gennemgår i bogen den moderne italienske stats udvikling fra fødslen i krigene og oprørene i midten af 1800-tallet, over det kun delvis gennemførte forsøg på at skabe en demokratisk nationalstat og en nationalisme i tiden op til 1. verdenskrig, til den fascistiske epoke og 2. verdenskrig, det italienske økonomiske mirakel efter krigen og udviklingen frem til i dag, hvor italienerne, trods alt, føler sig som ét folk med et fælles sprog (takket være fjernsynet) og en fælles skæbne, selvom en ny separatisme truer med Umberto Bossi og hans Lega Nord. Særlige kapitler beskæftiger sig med italienernes forhold til centralstaten, til kirken og til mafiaen. Selvom det ikke er en populær fremstilling, men en videnskabelig gennemgang med omfattende bibliografi (der viser, at der ikke findes tilsvarende nyere litteratur på dansk) og noteapparat, kan bogen læses af alle, der er interesserede i at vide mere om en af vore partnere - og måske landsmænd - i den europæiske union.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Lars Damm Jensen (skole)

d. 18. dec. 2018

Bogen beskæftiger sig med geografiske, historiske og samfundsmæssige forhold med hovedvægten lagt på en historisk oversigt fra Italiens samling til i dag. Også pavestaten får en kort omtale.Den geografiske gennemgang af landet er en meget traditional beskrivelse af landskab, klima og storbyer. Sidste del af bogen foregår i og omkring italiens ældste by Cortona i Toscana. Her kommerlæseren ind på livet af forskellige lokale personer, og områdets erhvervsliv, samfundsforhold og problemer behandles. Bogen er gennemillustreret med tegninger, kort og farvefotos. Teksten er sat ito spalter, og på alle sider er den brudt af fotos/illustrationer. Bogen vil meget og kan virke overfladisk. Geografisk og samfundsmæssigt brydes den af et alt for langt historisk afsnit, der -historisk set - mangler hele Italiens historie før Garibaldi. Bogen kan ingenlunde stå alene og kan anvendes i uddrag i emnearbejder. Den kan supplere skolebibliotekets øvrige bøger om Italien ogkan læses af elever fra6. klasse og opefter.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Bodil Kappel Schmidt

d. 18. dec. 2018

En bred fremstilling med hovedvægt på tiden efter Italiens samling i midten af 1800-tallet og de økonomiske, politiske og sociale forhold siden da. De store regionale forskelle ogmodsætningerne i det italienske samfund belyses. Hovedpunkterne i fremstillingen er den revolutionære bevægelse omkring Garibaldi og samlingen af de tidligere kongeriger, den massive udvandring tilisær USA, fascismens opblomstring efter 2. verdenskrig. Fænomener som mafiaen og den politiske terror placeres i deres historiske ramme og er med til at uddybe billedet af Italiens kompleksevirkelighed. Som en kontrast til det tilsyneladende kaos på den politiske arena står en serie interviews med voksne og børn, der viser det relativt fredelige dagligliv i og omkring byen Cortona.Med sin engagerede fortællemåde er Harders bog et væsentligt supplement til andre om emnet for aldersgruppen fra ca. 11 år. Bogen er som de øvrige i serien godt og rigeligt illustreret, med fotos,malerier, kort m.m.


Information

d. 22. juni 1998

af

af

Mikael Jalving

d. 22. juni 1998


Berlingske tidende

d. 24. okt. 1997

af

af

Mogens Rüdiger

d. 24. okt. 1997


Politiken

d. 24. okt. 1997

af

af

Steffen Heiberg

d. 24. okt. 1997


Sfinx

Årg. 22, nr. 4 (1999)

af

af

Steen Bo Frandsen

Årg. 22, nr. 4 (1999)


Nyt fra historien

Årg. 57 h. 1 (2008)

af

af

Nils Arne Sørensen

Årg. 57 h. 1 (2008)


Udenrigs

Årg. 53, nr. 3 (1998)

af

af

Henrik Døcker

Årg. 53, nr. 3 (1998)


Kristeligt dagblad

d. 13. nov. 1997

af

af

Birgitte Larsen

d. 13. nov. 1997


Weekendavisen

d. 21. nov. 1997

af

af

Anne Knudsen

d. 21. nov. 1997


Folkeskolen

Årg. 108, nr. 25 (1991)

af

af

Peter Jørgensen

Årg. 108, nr. 25 (1991)