Bøger / faglitteratur

Jagten på de nonspecifikke faktorer i psykoterapi med børn


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Indhold

Betydningen af de nuværende øjeblikke ; Neuroaffektiv udviklingspsykologi : et "landkort" til at forstå psykoterapi med børn ; Det autonome kompas og somatic experiencing ; Det limbiske kompas og theraplay ; Det præfrontale kompas og udviklingsstøttende samtaler med børn ; Anden vækstbølge og flerfamilie- og mentaliseringsbaseret terapi ; Terapeuten som "karavanefører" ; "Belivning" af barnets følelser i den psykoterapeutiske proces ; Magi og transformation ; Følelser, ord og mentalisering ; Forældreinvolvering


Anmeldelser (3)