Bøger / faglitteratur til børn

Japan


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 9. okt. 2002

af

af

Torben Bråe Olesen

d. 9. okt. 2002

Grundig bog om Japan - landskab, klima, samfundsforhold og erhverv samt transport og fremtiden i forlagets serie, hvor der hidtil bl.a. er udkommet bind som: Kenya og Brasilien (2002), som ligner dette i opbygning og layout. Forfatteren til denne bog er lektor i geografi med speciale i Japan ved et college i England. Bogen har virkelig mange aspekter med, den giver overblik, men har også punktnedslag i detaljer under overskriften: indblik. Det afsluttende afsnit om fremtidens udfordringer i Japan samler godt op på de foregående afsnit uden at gentage. Der bruges farvefotografier og statistiske grafer og tabeller. Sprogligt er bogen svær, sproget er nuanceret, moderne, skiftevis beskrivende, vurderende og opremsende. Bagest stikordsregister, bogliste og internetadresser. Vi har en del nyere litteratur om Japan, denne er blandt de sværeste af de nyere, men den dækker til gengæld emnet virkelig fyldigt, og giver godt overblik. Bogen kan læses fra 14 år, og bruges ved opgaveskrivning. Forside og bagsidetekst repræsenterer fint bogens indhold.


Bibliotekernes vurdering

d. 9. okt. 2002

af

af

Ingrid Martlev (skole)

d. 9. okt. 2002

I serien Verdens lande er der, foruden denne om Japan, udkommet bøger om Brasilien, Frankrig, Kenya, Storbritannien og USA. Bogen kommer godt omkring landets geografiske forhold: Landskabet, klimaet, ressourcer, industri og handel, transport og kommunikation og Japans byer. Desuden afsnit om arbejdsløshed, miljøproblemer og de nye kvinderoller og befolkningssammensætningen set i et fremtidsperspektiv. Hvert hovedafsnit indledes med et kort resumé. Der er forskellige former for grafiske beskrivelser af talmaterialet, som i de fleste tilfælde er fra 1998 - enkelte fra 2000. Udover illustrative, gode, men ret små fotos er der enkelte faktabokse og kort. Bogens layout er overskueligt og giver et seriøs indtryk. Teksten er objektiv og ikke hel let at læse. Trods ordforklaring bør læseren have et minimum af viden om geografiske forhold i almindelighed. Bag i bogen er der henvisninger til andre bøger om Japan, webadresser og mange stikord. Bogen egner sig bedst til geografiundervisning i 7. - 8. kl., men kan også anvendes til projekter om Japan.


Folkeskolen

Årg. 120, nr. 1/2 (2003)

af

af

Finn Sørensen

Årg. 120, nr. 1/2 (2003)Informationer og udgaver