Bøger / faglitteratur

Jeg er ikke skør - jeg er bare ikke dig : Myers-Briggs' personlighedstyper (MBTI) i praksis


Beskrivelse


Bogen tager afsæt i Jung og Myers-Briggs typeindikator og knytter den forskningsbaserede teori til et vaæld af nutidige situationer, som vi alle kender. Ved at forstå variationer i de forskellige typers tilgang til at opfatte vores komplekse verden kan mennesker blive bedre til at undgå fejlkommuinikation og udleve en bedre social dynamik og mere harmonisk interaktion med andre.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 21. mar. 2012

af

af

Grethe Lorentzen

d. 21. mar. 2012

For den opmærksomme interesserede i personlighedspsykologi, og for studerende fra gymnasialt niveau.

På baggrund af omhyggelig research, fremlægger forfatterne den nyeste typeteori forskning, og forklarer indgående og præcist Myers-Briggs' personlighedstyper (MTBI), som bygger videre på C.G. Jungs psykologiske typer. Jungs model omfatter 3 personlighedsdimentioner. Myers-Briggs tilføjede en 4. dimension. Bogen redegør for de 16 mentale typer i modellen, og viser hvordan mentale vaner og personlige præferencer påvirker vores interaktion og kommunikation. Bogen anviser veje til at udvikle svage præferencer, samt forstå og værdsætte forskelle i personlighedstyper mhp. at oparbejde mere effektive og givende adfærdsmønstre. Pointer illustreres med hverdagshistorier. MTBI har i flere år været anvendt i personlighedstests, men her er primær målgruppe den alment interesserede i psykologi, som hermed får et godt redskab til at forstå sig selv, samt værdsætte forskelle i personlighed.

Personlighedstyperne Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) bygger videre på C.G. Jungs psykologiske typer, som velbeskrevet i Myers-Briggs' personlighedstyper : forstå din personlighed med MBTI 2011. Forståelse fremmer samtalen : 16 mennesketypers kommunikationsstil 2004, er en lettere tilgængelig bog om emnet.

Bogen har potentiale til, foruden Myers-Briggs' egen, at blive standardværket om personlighedstyper for alment interesserede lægmænd og studerende. Fagligt velfunderet og god formidling.


Danske kommuner

Årg. 43, nr. 18 (2012)

af

af

Aase Henriksen

Årg. 43, nr. 18 (2012)