Bøger / faglitteratur / bibelfortolkninger

Jesus og Kristus


Beskrivelse


Gennem en kritisk læsning af især de tre første evangelier søges forholdet mellem det tidsbundne og det eviggyldige i forkyndelsen afdækket.

Anmeldelser (14)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Arne Rossen

d. 18. dec. 2018

V.S. har her sat sig for gennem kritisk læsning af de overleverede kildeskrifter at sondre mellem Jesus' egen forkyndelse og den senere overlevering. Hovedvægten lægges på de synoptiskeevangelier (cit. efter prøveoversættelsen), men der suppleres med studier af Gamle Testamente, apokryjerne og pesudepigraferne, den jødiske overlevering og Thomasevangeliet samt et bredt udvalg afdansk og udenlandsk sekundærlitteratur. - Indledningsvis behandles spørgsmålet historie eller myte? ud fra 4 mulige læsemåder, og senere behandles emner som Troen, kraften, magten - Fristelsen -Tilgivelsen - Johs. Døberen - Messias - Apokalypsen - Israel i splid med sig selv - Kærlighedsbudskabet -Jesus' død og Kristusmyten. - Konklusionen på denne lærde, men gedigne fremstilling, hvismålgruppe er teologisk og filosofisk interesserede læsere med et vist kendskab til de historiske og kulturelle forhold i oldtidens Israel samt moderne myteforskning, er, at Jesus' forkyndelse afGudsriget var tids- ogstedbundet og en utopi, mens hans omvurdering af herskende værdier er evigt aktuel på grund af konflikten mellem interesse og kærlighed. Gudsrigeforkyndelsen blev tidligtomfortolket apokalyptisk, og det hævdes stadig, at Gudsrigets komme betyder verdens undergang, men - siger V.S. - måske kan man med lige stor ret hævde det modsatte.


Berlingske tidende

d. 2. apr. 1992

af

af

Jan Lindhardt

d. 2. apr. 1992


Kristeligt dagblad

d. 26. okt. 1993

af

af

Rudolph Arendt

d. 26. okt. 1993


Kristeligt dagblad

d. 2. apr. 1992

af

af

Rudolph Arendt

d. 2. apr. 1992


Præsteforeningens blad

Årg. 82, nr. 17 (1992)

af

af

Thorkild Grosbøll

Årg. 82, nr. 17 (1992)


Kritik

Årg. 25, nr. 99 (1992)

af

af

Peter Widmann

Årg. 25, nr. 99 (1992)


Jyllands-posten

d. 2. apr. 1992

af

af

Mogens Lindhardt

d. 2. apr. 1992


Højskolebladet

Årg. 117, nr. 32 (1992)

af

af

Morten Kvist

Årg. 117, nr. 32 (1992)


Information

d. 2. apr. 1992

af

af

Torben Damsholt

d. 2. apr. 1992


Dansk teologisk tidsskrift

Årg. 55, nr. 2 (1992)

af

af

Mogens Müller

Årg. 55, nr. 2 (1992)


Politiken

d. 2. apr. 1992

af

af

Thomas Bredsdorff

d. 2. apr. 1992


Det fri aktuelt

d. 2. apr. 1992

af

af

Johs. H. Christensen

d. 2. apr. 1992


Information

d. 2. apr. 1992

af

af

Erik A. Nielsen

d. 2. apr. 1992


»Filosoffen«

Årg. 6, nr. 2 (1992)

af

af

Susan Roed

Årg. 6, nr. 2 (1992)