Bøger / faglitteratur

Jobsamtaler med etniske minoriteter


Beskrivelse


På baggrund af observation af omkring 100 jobsamtaler i Danmark og i udlandet indkredses, hvad der ofte går galt i danske jobsamtaler, når ansøgeren ikke er etnisk dansk. Med konkrete bud på kvalificeringen af rekrutteringen af etniske minoriteter til virksomheden.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 25. mar. 2011

af

af

Jytte Bræmer

d. 25. mar. 2011

For HR-chefer, ledere og andre med ansvar for ansættelsesprocesser.

Jobsamtalen er et optagelsesritual til virksomheden, og der ligger en masse skjulte kulturelle koder gemt mellem linjerne, når der afholdes ansættelsessamtaler. Så lige meget, hvor gerne virksomheden vil have en bred etnisk medarbejderskare, så er et ansættelsesudvalg gennem spørgsmål, gestik, kropssprog og andre kulturelle udtryk ofte selv ubevidst en barriere for at nå det mål. Forfatteren, der er magister i kultursociologi og i det daglige beskæftiger sig med kommunikation, har i et forskningsprojekt overværet omkring 100 jobsamtaler, fortrinsvis her i landet, men også i udlandet for at have et sammenligningsgrundlag. Hendes konklusioner og sammenfatninger formidler hun i en form, så de kan anvendes og overføres direkte til opmærksomhedspunkter for ansættelsesudvalg fremover. Bogen er fyldt med korte referater fra de observerede samtaler, der underbygger bogens hovedbudskaber. Bogen er et godt eksempel på forskningsformidling, når det er bedst.

Der findes flere bøger om ansættelsessamtaler, men Scheuers Den umulige samtale - sprog, køn og magt i jobsamtaler, 1998 har særlig fokus på magtpositioner i jobsamtalen som denne her også har.

Forfatteren har forsket i, hvordan ansættelsessamtaler i danske virksomheder gennemføres på en måde, der ikke fremmer ønsket om at ansætte personer med anden etnisk herkomst.


Kvinder, køn & forskning

Årg. 21, nr. 4 (2012)

af

af

Betina W. Rennison

Årg. 21, nr. 4 (2012)