Bøger / faglitteratur / lærebøger

Juraens verden : metoder, retskilder og discipliner


Beskrivelse


Juraens verden – Metoder, retskilder og discipliner giver et indblik i forskellige juridiske metoder, retskilder og discipliner. Bogen er tænkt som undervisningsbog til faget ”Juridisk metode” på BA.jur. og HA.jur. og til anvendelse ved udarbejdelse af større skriftlige juridiske opgaver, som fx bachelorprojekter, kandidatspecialer og ph.d.-afhandlinger, der indeholder særskilte metodiske problemer. Bogen er også en forskningsbog i juridisk metode og er skrevet af forfattere, der alle har tilknytning til Syddansk Universitet som enten interne eller eksterne medarbejdere.

Anmeldelser (2)


Ugeskrift for retsvæsen

Nr. 42 (2020)

af

af

Peter Blume

Nr. 42 (2020)


Retfærd

Årg. 44, nr. [1] (2021) = nr. [168] (2021)

af

af

Jacob Dahl Rendtorff

Årg. 44, nr. [1] (2021) = nr. [168] (2021)