Bøger / faglitteratur / ordbøger

Juridisk ordbog


Beskrivelse


Juridisk ordbog indeholder korte, klare og præcise forklaringer på betydningen af ca. 6.000 fagudtryk, som læsere af juridiske tekster jævnligt vil støde på, og som ikke kan forventes forklaret i almindelige ordbøger. Bogen er ajourført til d. 1. januar 2023. Bogen dækker alle retsområder, men flest opslagsord vil man fortsat finde inden for de ”klassiske” juridiske kerneområder som aftaleret, erstatningsret, forvaltningsret, obligationsret, proces, strafferet og tingsret. En del særligt vigtige udtryk fra udenlandsk ret – især nordisk ret og engelsk/amerikansk ret – forklares også. Bogen krydres desuden af omtale af markante retssager og af korte biografier over fremtrædende retsvidenskabsmænd.

Anmeldelser (1)


Revision & regnskabsvæsen

Årg. 77, nr. 12 (2008)

af

Årg. 77, nr. 12 (2008)