Bøger / faglitteratur / lærebøger

Juridisk teori, metode og videnskab


Beskrivelse


Formålet med denne bog er at give en indføring i forskellige emner, der har betydning på tværs af de juridiske fag, og som derfor egner sig til en samlet fremstilling. Bogen danner grundlag for undervisningen i faget Juridisk teori, metode og videnskab ved det juridiske studium på Aarhus Universitet, men kan læses af alle med interesse for juristernes arbejdsområde. Med denne 3. udgave er flere kapitler blevet omskrevet først og fremmest for at styrke sammenhængen mellem undervisningen og lærebogen. For at øge læsbarheden og forståelsen af stoffet, indeholder bogen flere eksempler end i de foregående udgaver.Bogen indeholder følgende kapitler: 1: Om teori, metode og videnskab 2: Grundloven, retssystemet og retskilderne 3: Lovgivningen og lovsproget 4: Lovfortolkning 5: Retsprincipper, retsgrundsætninger og ”forholdets natur” 6: Privates praksis og sædvaner 7: Retspraksis 8: Retspolitik 9: Komparativ ret 10: Om retsvidenskaben (Forlagets hjemmeside).

Anmeldelser (1)


Ugeskrift for retsvæsen

Nr. 4 (2017)

af

af

Mads Bryde Andersen

Nr. 4 (2017)