Bøger / faglitteratur

Kamp, kommunikation og kompleksitet : ledelse og fortolkninger i sundhedsvæsenet


Beskrivelse


I et komplekst sundhedsvæsen med mange styringsambitioner og stadige forandringer bliver fortolkning en central ledelsesopgave. Ledelsesværktøjer, strukturændringer og nye forventninger må oversættes, revideres og afvejes, så de giver mening og ikke står i vejen for hinanden. Denne bog belyser sådanne fortolkningsprocesser og den ledelse, de involverer. De enkelte kapitler giver indsigt i fortolkningen af praksisnære forhold som økonomistyring, benchmarking, diagnosepakker, implementering, fusioner og patientsikkerhed. Analyserne er baseret på konkrete data og trækker på aktuel samfundsvidenskabelig teori. De forskellige teoretiske perspektiver sætter de velkendte forhold i et nyt lys, og kan dermed give ledere inspiration til at udvikle egen praksis. Hver artikel diskuterer de ledelsesmæssige implikationer af den udførte analyse, hvilket gør bogen velegnet som udgangspunkt for videre diskussioner. Når ledelse udfoldes som fortolkning, står den over for en dobbelt udfordring. Ledelsen må på en gang lytte sig til medarbejdernes fortolkninger og selv lave fortolkninger, som medarbejderne kan knytte an til. Bogen analyserer en række konkrete eksempler på arbejdet med denne udfordring - både hvor det lykkes og hvor det går skævt.

Anmeldelser (2)


Ugeskrift for læger

Årg. 173, nr. 15 (2011)

af

af

Lars Dahl Pedersen

Årg. 173, nr. 15 (2011)


Sygeplejersken

Årg. 111, nr. 9 (2011)

af

af

Jens Bydam

Årg. 111, nr. 9 (2011)