Bøger / faglitteratur til børn

Kampen for frihed : koloniernes vej til selvstændighed


Beskrivelse


Der indledes med en oversigt over koloniseringens historie hvorefter der bla. fortælles om 4 af den internationale frihedskamps ledere: Indiens Mahatma Gandhi, Vietnams Ho Chi Minh, Algeriets Franz Fanon og Kenyas Jomo Kenyatta.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 6. dec. 1999

af

af

Poul Wibbert Esberg (skole)

d. 6. dec. 1999

Bogen, som indgår i den omfangsrige og lødige serie Det 20. årh.s historie, behandler kolonisation og afkolonisation som fænomen. Det er altså ikke en gennemgang af mange landes kolonitid og kamp for frihed. for kun fire områders historiske forløb bliver grundigere beskrevet som eksponenter for forskellige problemkomplekser, nemlig Indien, Vietnam, Algeriet og Kenya. Desuden er der mindre biografier af Gandhi, Ho Chi Minh og Kenyatta. Øvrige ekskolonier berøres kun sporadisk. Centralt står den for mange ukendte filosof Frantz Fanons tese om "volden som kolonisamfundets grundlag" og mere overordnede betragtninger om mekanismerne bag koloniherredømmer, bl.a. tankerne om "den hvide mands byrde". Ligeledes, at kampen for selvbestemmelse i den tredje verden fortsætter, nu mod den økonomiske imperialisme. Teksten er god, om end lidt tør og med flere gentagelser. Den egner sig for folkeskolens ældste klasser. Billedmaterialet, som alle er sort-hvide fotos, støtter teksten fint. Sidst er en tabel over lande, som tidligere var kolonier med angivelse af koloniherre og kolonitidens varighed.


Bibliotekernes vurdering

d. 6. dec. 1999

af

af

Walther Knudsen

d. 6. dec. 1999

Gennemgang af den europæiske imperialisme fra Columbus til nutiden. Som eksempler beskæftiger bogen sig specielt med Indien, Vietnam, Kenya og Algeriet. Samtidig gives der også en nærmere beskrivelse af de personer som var afgørende for deres landes selvstændighed: Mahatma Gandhi, Ho Chi Minh, Jomo Kenyatta og Franz Fanon. Knud Vilby er kendt som journalist og redaktør med den 3. verden som speciale, så bogen bygger på en solid viden. Alligevel virker det som om bogen kunne være skrevet for 20 år siden. Udviklingen fra selvstændigheden til nutiden berøres kun sporadisk, men det er måske emnet for en senere bog. Med Ruslands aktuelle krig i Tetjenien in mente kan man undre sig over at Sovjetunionens påstand om ikke at være en kolonimagt, ikke problematiseres. Afsluttende en oversigt over tidspunkterne for koloniernes erobring og deres frigivelse. For børnebibliotekets ældste lånere, unge og voksne.


Historie & samfundsfag

Årg. 39, nr. 1 (2000)

af

af

Mads Jylling Kjældgaard

Årg. 39, nr. 1 (2000)


Folkeskolen

Årg. 117, nr. 13 (2000)

af

af

Steen Brastrup

Årg. 117, nr. 13 (2000)