Bøger / faglitteratur / vejledninger

Klart sprog i opgaver på videregående uddannelser


Beskrivelse


Retningslinjer udformet som 10 instruktive og konkrete råd om hvordan man skriver klare ord, klare sætninger, klare afsnit - og klare opgavetekster.